12.8.2015 TERRATORIER

 

TERRATORIUM: Inden for biologien et område, som forsvares af et individ, et par eller en gruppe af samme dyreart mod artsfæller og i nogle tilfælde også nærtstående arter.

Gyldendal. Den store danske

SILKEBORG KUNSTHAL

 

 

TERRATORIER

Copyright © All Rights Reserved